Gl-102 İki Kanallı Kontrol Paneli

Açıklama

TEKNİK ÖZELLİKLER
Model:                    GL-102
Besleme Voltajı:    220Vac+12Vdc batarya besleme
Sarfiyat:    8Watt
Çalışma Sıcaklığı:    -10oC +75oC
Kontak Çıkışı:    10A Röle üzerinden kuru kontak çıkışlı

TECHNICAL PROPERTIES
Model:                    GL-102
Supply Voltage:    220Vac+12Vdc battery supply
Consumption:    8Watt
Operation Temperature:    -10oC +75oC
Contact Output:    10A Relay with dry contact output


 

GENEL ÖZELLİKLER
1- İki kanal üzerinden12Vdc çıkış ile dedektör besleme
2- 0-5Vdc sinyal okuma
3- Kaçak miktrını % ile ekranda görebilme
4- Ani röle çıkışı ve gecikmeli olarak 2 adet röle çıkışı
5- Gecikmeli rölelerde tuş takımı ile zaman ayarı
6- Üst kaçak %sini tuş takımı ile ayarlayabilme
7- Hata kodlarını ekranda görebilme

GENERAL PROPERTIES
1- One drain 12Vdc mains powered with detector supply
2- 0-5Vdc signal reading
3- Contact faults can seen in the screen bu % value
4- Sudden relay output and delayed 2 relays
5- Time setting with keypad in delayed relays
6- To set % of top contact fault with keypad
7- Error codes can seen in the screen

 

GASLİN LPG EQUIPMENTS
×
×

Cart