Manyetik Seviye Göstergesi

Açıklama

(TR)

LPG Seviyesini islemek için kullanılan şamandıralı sitemdir. İstenirse manyetik okuyucunun çıkışından 4-20mA çıkış alınarak seviye bilgisi PC’den veya PLC’den takip edilebilir. Sistemin en büyük avantajı arıza oranının düşük ve çalışma ömrünün yüksek olmasıdır.

Rochester seviye sistemi Savel marka LCU-2 tank seviye gösterge ünitesine bağlanabilir.


(EN)

It is a buzzy site used to process LPG. If desired, the level information can be monitored from the PC or PLC by taking 4-20mA output from the output of the magnetic reader. The biggest advantage of the system is that the failure rate is low and the working life is high.

The Rochester level system can be connected to the Savel LCU-2 tank level display unit.

GASLİN LPG EQUIPMENTS
×
×

Cart